There are no items in your cart.


Kvalitetskoder

Kvalitetskoderna nedan är standard inom bildemonteringsbranschen.Gällande kvalitetslista

A+

Nyligen bytt reservdel. Delen är bättre än bilens ålder/miltal och förväntade skick.

A

Kontrollerad och testad del utan anmärkning. Delen är felfri och representerar bilens ålder och miltal. Delen är användbar utan åtgärd.

A*

Detalj med reservation. Detaljen har tydlig information som klargör brist eller anmärkning.

M

Miljödel. Återvunnen reservdel som oftast kan användas utan åtgärd. Detaljen har/kan ha hög ålder/miltal och har utförlig anmärkning eller tydligt beskriven brist.


Samtliga artiklar i alla klasser ska ha bild och kommentar för att ytterligare tydliggöra artikelns skick.
Godkänd standard hos SBR sedan den 2013-04-16.
Ansvarig utgivare av ovanstående kvalitétskodlista:
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A
11431 Stockholm
Telefon: 08-7016370
E-post: info@sbrservice.se